eng

ÇEVRE BİLİNCİ

GÜLLE Tekstil , çevre bilinci konusunda topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için ;

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi
  • Çevresel faaliyetlerin ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yönetilmesi
  • Tüm çalışanlara çevre bilinci konusunda eğitimler verilmesi ve bu konuda bireysel sorumluluk almaya teşvik eden bir kültürün geliştirilmesi
  • Müşterilerimizin çevre ile ilgili kurallarının sürekli etkin bir şekilde izlenmesi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet gösterilmesi
  • Çevre bilinci konusunda yapılan çalışmaların gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirilmesi ilkelerini benimsemiştir.

Bu ilkeler doğrultusunda ;

  • Arıtma tesisinde atıksular zararsız hale getirildikten sonra doğaya entegrasyonu sağlanmaktadır.
  • Tüm atıkların miktarları , çevreye olan etkileri kontrol altında tutularak en aza indirgenmeleri sağlanmaktadır.
  • Firma bünyesinde oluşan karton , plastik ve metal atıklar ayrı ayrı toplanarak kayank tüketimi azaltılmaktadır.
  • Üretimde kullanılan tüm malzemeler çevreye zarar vermediği uluslararası belgelerle ispatlanmış olan firmalardan satın alınmaktadır.
  • Çevre bilincinin oluşturulabilmesi için çalışanlarımıza eğitimler verilmektedir.